Publikacja: Podstawowe problemy modernizacji technicznej WL SZ RP... - Publications - National Security Bureau

Publikacja: Podstawowe problemy modernizacji technicznej WL SZ RP...

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją BBN poświęconą kwestiom modernizacji technicznej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP w perspektywie 2022 r.

Szanowni Państwo!

Polska podejmuje obecnie duży wysiłek finansowy mający na celu wzmocnienie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działania te, zgodnie z założeniami „Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2017–2022”, powinny przyczynić się do unowocześnienia i wzmocnienia potencjału bojowego Wojska Polskiego, co będzie skutkować dostosowaniem armii do przyszłych wyzwań i zagrożeń. Modernizacja sił zbrojnych – w obliczu trudnych do przewidzenia przeobrażeń środowiska bezpieczeństwa, z jakimi mamy do czynienia – nabiera szczególnego znaczenia.

Wojska Lądowe pod względem liczebności i rozpiętości struktur organizacyjnych pozostają największym rodzajem Sił Zbrojnych RP. W związku z tym, planowanie ich rozwoju i modernizacji technicznej wymaga wyjątkowej uwagi oraz wysiłku wielu osób mających realny wpływ na kształt polskiej armii.

Przedstawione w tej publikacji – ujęte syntetycznie – informacje prezentują stan obecnego uzbrojenia Wojsk Lądowych SZ RP, a także stan przewidywany w momencie osiągnięcia terminowej realizacji prowadzonych programów modernizacyjnych w 2022 r. Obok wskazania pozytywnych efektów zachodzących zmian w postaci np. wprowadzenia do eksploatacji nowych typów uzbrojenia, zdiagnozowane zostały tu także podstawowe braki w prognozowanej strukturze wyposażenia Wojsk Lądowych.

Zawarte w publikacji wnioski oraz postulaty mogą okazać się pomocne w pracach nad kolejnym dokumentem modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Niniejsze opracowanie może stanowić również punkt wyjścia do dalszych rozważań związanych z planowaniem rozwoju Sił Zbrojnych RP.

Zachęcam Państwa do lektury.

Paweł Soloch

Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

 

Podstawowe problemy modernizacji technicznej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP w perspektywie 2022 roku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recenzent: gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski

Redakcja: Monika Biernat (redaktor prowadząca), Michał Wołłejko

 

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

 

Projekt okładki: Przemysław Krall

 

Opinie wyrażone w publikacji są poglądami autora i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Copyright © by Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2018

 

ISBN 978-83-60846-29-2

 

Nakład: 250 sztuk

Skład, korekta, druk: Centrum Poligrafii Sp. z o.o.